Gå till innehåll
Värmdö Ridklubb
Värmdö Ridklubb

Hästhållningspolicy

Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för både häst och människa. Värmdö Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och det är deras policy som ligger till grund för denna information.

Vi på ridskolan har tagit beslutet att inte tillåta filmning under ridskolans lektioner. Anledningen är att filmerna inte används i utbildningssyfte utan hamnar på sociala medier. Även om man filmar en elev så är det omöjligt att inte få med sina ridkamrater när man rider i grupp. Vi vill att våra barn, ungdomar och vuxna ägnar sin fulla uppmärksamhet åt hästen och sin ridutbildning när de är hos oss. Vi kommer därför att uppmana alla våra elever att låta mobilen vara den tiden man är i stallet.

SÄKERHETSRUTINER OCH KLÄDSEL

 

Klädsel

Klädsel ska vara ändamålsenlig med iakttagande av personlig skyddsutrustning. Linne med bar axel och shorts används inte i stallarna i samband med hästhantering, gäller även vid ridning. Detta är ett krav för personal och ska i största möjliga mån följas av övriga.

Ridning

Hjälm godkänd enligt märkning VG1, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor med tillhörande shortchaps (krav från K2). Långt hår hålls uppsatt, handskar är att rekommendera vid all ridning. Ridspö medtages till varje lektionstillfälle, handen får inte träs igenom eventuell ögla på ridspöet. Skyddsväst är obligatorisk vid hopptävling för elever under 19 år. Ur säkerhetssynpunkt rekommenderar vi att inte använda klädsel med luvor, halsduk får inte används vid ridning. Då sporrar används på skolhästar får de ha en längd av högst 3 cm och ska vara trubbiga. Hjälmen ska alltid bytas ut om du fallit av på ett sådant sätt att hjälmens kvalitet kan ha försämrats.

Longering och tömkörning

Vi rekommenderar alltid hjälm, under 18 år är det ett krav. Handskar och lämpliga skor används.

Löshoppning

Vi rekommenderar alltid hjälm, under 18 år är det ett krav.

Reflexer

Reflexer ska alltid användas vid skymning/mörker.

Hantering av häst

Ändamålsenlig klädsel, sko med stålhätta rekommenderas. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under stallarbete eller hantering av häst, mobiltelefon används inte heller vid hästhantering. Grimma med kedjegrimskaft ska användas när häst leds utanför boxen. Är du under 18 år ska hjälm bäras vid in/utsläpp av hästar i hage.

LEDA HÄST

Utrustning

Grimma och kedjegrimskaft ska alltid användas, även i stallet. För ökad kontroll kan kedjan placeras under hästens käke eller över nosryggen. Är du under 18 år ska hjälm bäras till och från hage samt vid annat riskfyllt moment. Personal får då det är lämpligt efter övervägande leda två hästar tillsammans.

Genom dörr

Ställ upp dörren så den inte kan slå igen. Vid smal passage gå före hästen och var uppmärksam så att ingen del av utrustningen eller hästen kan fastna.

HAGUTSLÄPP

Utrustning

Se leda häst.

Utsläpp av flera hästar i tom hage

Alla hästar ställs upp på led bredvid varandra (minst 2m lucka) vända mot staketet. Håll med vänster hand över nosryggen och på given signal släpps alla hästar samtidigt.

Utsläpp av häst i hage med hästar i

Öppna grinden, för in hästen vänd den mot grinden, stäng och släpp därefter hästen.

Stängd grind

Grinden skall vara stängd även när hagen är tom.

RIDNING

Vid ridlektion

Hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. När ridhusdörrana är stängda har lektionen börjat och inga hästar får komma in i ridhuset. I ridhus eller på ridbanan sker uppsittning på medellinjen. Undantag vid användandet av pall. Vid uppsittning hålls eventuellt ridspö i vänster hand. Justering av stigläder och dylikt sker på medellinjen.

Utomhus

Utanför stall sker uppställning enligt anvisning av din ridlärare. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon, hörsnäckor eller handsfree vid ridning. Undantag vid enskild undervisning.

På/avklädning av kläder samt täcken

Under ridlektion bör medhjälpare hålla i hästen. Jacka och täcke placeras på anvisad plats.

Regler

Ridhusregler finns uppsatta i stall och ridhus skall efterföljas. Ropa och invänta svar innan du öppnar ridhusdörrarna. När du ska lämna ridhuset gör övriga ryttare uppmärksamma på detta.

Läktare

Av säkerhetsskäl måste personer på läktaren visa hänsyn genom att vara tysta och stillsamma. Samtal med varandra ska helst undvikas och om nödvändigt ske med låg volym. Samtal till ridande elever är ej tillåtet. Mobiltelefoner ska vara inställda på ljudlös.

Hoppning

Hoppning kan ske efter godkännande av övriga ridande i ridhuset. Longering och tömkörning Kan ske efter godkännande av övriga ridande i ridhuset.

Uteridning

Sker lämpligast i sällskap. Färdmeddelande innehållande klockslag, ryttarens namn, mobilnummer samt planerad ridväg bör noteras på stallets whiteboard tavla. Mobiltelefon medförs för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Trafikregler respekteras. Vid möte med gående eller annat ekipage sakta av till skritt och lämna plats.

Ridhustider

Se ridhusschema

Tränare

De tränare/ridlärare du kan välja att träna för är de anlitade externa tränare som Värmdö Ridklubb har samarbete med samt ridskolans ridlärare. Om du vill ta hit egen tränare/ridlärare ska detta ske i samråd verksamhetschefen. Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas också av policyn.

STALLET

Häst i box

Hästar sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Skolhästar binds upp vid iordningställande inför lektion.

Ta på och ta av täcke

Skolhästar täckas enligt anvisning på boxskylt. Hantera täcket varsamt när du tar av/på det på hästen.

Täcke av: Börja bakifrån med svansrem/bensnören därefter magremmar och sist bogspännen.

Täcke på: Börja alltid med bogspännen, därefter magremmar som sätts i kors och sist svansrem/bensnören.

Spolplats

Spolplatsen rengörs direkt efter användande. Detta innebär att du sopar, tar bort eventuella träckhögar samt släcker efter dig innan du lämnar spolplatsen med din häst.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras täcken, borstar mm på avsedd plats. Stallgången och utrymmet framför skötselplats/spolspilta är alltid fri från föremål. Kratsa gärna ur hovarna innan hästen tas ur boxen. Alla redskap förvaras på avsedd plats.

Barnvagnar

Barnvagnar får ej befinna sig i stallgångarna p.g.a. säkerhetsrisk.

Förvaring av foder och strö

Plast och nät viks ihop och släng i sopkärl. Sopa efter dig när du är klar med dina påsar. Ur säkerhets och hållbarhetssynpunkt är balarna är ingen lekplats!

Hundar

Hålls kopplade och under uppsikt på anläggningen. På läktaren ska hunden vara kopplad och stillsam.

Roje och Gurkan

Publicerad: 2022-08-31

Senast uppdaterad: 2022-12-02

Författare: Charlotte Lindén Ahmad

Sponsorer