Gå till innehåll
Värmdö Ridklubb
Värmdö Ridklubb

Alkohol-, drog- och tobakspolicy Värmdö Ridklubb

Ändrad vid styrelsemöte 2024-04-09/MNA

Vi vill inom Värmdö Ridklubb ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger”.

Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid Riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för ridsportens ställning i alkoholfrågan såsom Värmdö Ridklubb beslutat ansluter sig till. Nedanstående riktlinjer och handlingsplan behandlar Värmdö ridklubbs specifika ställningstagande till alkohol och droger.

Tobak

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och tobak.
 • Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barn- och ungdomsaktiviteter.
 • All tobaksanvändning vid idrottsutövning i samband med vår verksamhet inom Värmdö Ridklubb är förbjuden.
 • Värmdö Ridklubb är en "Rökfri anläggning", rökning får ske utanför anläggningens område”.

Alkohol

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt 18 års gräns för köp på restauranger och lokaler med serveringstillstånd. Detta leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och alkohol.
 • Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar närvarar.
 • Vid möten/fester och liknande nyttjas ej alkohol om barn och ungdomar närvarar.
 • Trafik och alkohol hör aldrig ihop vilket medför ett stort ansvar som trafikant oavsett om det gäller inom föreningens verksamhet eller ej.
 • Det är styrelsens ansvar att vara uppmärksam, lyhörd och ansvarsfull för föreningens personal samt att agera om något problem uppkommer.

Narkotika och doping

 • Är enligt svensk lag förbjuden vilket betyder att förekomna fall inom klubben leder till polisanmälan som förespråkas och genomförs av föreningens styrelse om ingen förekommit styrelsen.

Så här jobbar vi med våran policy

 • Alla våra framtida värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår Drogpolicy.
 • Policyn ska finnas för att läsas samt laddas ned på föreingens hemsida. Önskas Drogpolicyn i tryckt format kontaktas föreningens styrelse.
 • En genomgång av vår Drogpolicyn skall göras vid årsmöte, vilket även ger utrymme till önskemål för uppdateringar.
 • På introduktionsmöten för nya medlemmar och vid terminsstart skall genomgång av drogpolicyn ske samt ge utrymme för diskussion och värderingsövningar. Allt för att hålla dokumentet levande och efterlevnadsgraden hög.
 • Vid exempelvis läger eller andra passande sammankomster ska policyn diskuteras, värderas och använda. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU Idrottsutbildarna att använda för ändamålet.

Vad gör vi om policyn inte efterföljs i vår verksamhet?

 • Ett Policyombud utses av styrelsen som fungerar som kontaktperson vid uppkomna problem. Ombudet tar kontakt med berörd person samt föräldrar till minderåriga med stöd från klubbstyrelsen för att komma tillrätta med problemet med hänvisning till föreningens Drogpolicy.
 • Policyombudet ansvarar också för att arbete/diskussioner förs om och med vår policy vid passande tillfälle, exempelvis vid årsmöten, läger, ledarträffar etc.
 • Policyombudet är lyhört för åsikter och idéer vilket medför att policyn uppdateras efter behov samt att policyn hålls levande och aktuell.

Alkohol- och drogpolicy i pdf Pdf, 132.3 kB.

Publicerad: 2022-08-31

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Författare: Charlotte Lindén Ahmad

Sponsorer